תעריפון

1.

שבוע בחו"ל = 95 סמסים יוצאים + 4 שיחות נכנסות  + 3 שיחות וידאו יוצאות – השתתפות מטעם מקום העבודה (אין לי מושג למה) = 237 ש"ח + 224 ש"ח + 43 ש"ח – 110 ש"ח = 394 ש"ח

2.

דקת שיחת וידאו יוצאת = 8.75 ש"ח

דקת שיחה נכנסת = 3.43 ש"ח

סמס יוצא = 2.52 ש"ח (הנחה של 2 אג' במקרה של סמס יוצא למנוי בתוך הרשת של העבודה)

כל המחירים לפני מע"מ

3.

בחשבון הסלקום, משום מה, יש גם פירוט לגבי השימוש שלי בסלולרי בזמן שהייתי בישראל. לראשונה, אני נחשף לתעריפים שמשלמת המערכת עבור המכשיר. לא אחשוף אותם כאן, אבל חבר'ה – מדובר בתעריפים נמוכים. ממש נמוכים. ולמרות זאת, התעריף של פוזי נמוך עוד יותר (דקת שיחה יוצאת של עובדי המדינה, כלל עובדי המדינה, עולה 7 אג').

תגובות

להגיב זה מגניב