כאן לא היה פוסט על ענת קם

ובכל זאת מחקתי אותו.

חשבתי אולי כך גם אני אהיה מגניב.