הפרוטוקולים של ועדת טרכנטברג נחשפים | חלק ג' – יוקר המחייה

1. פרק ראשון ובו ויסופר איך מנכ"ל משרד ראש הממשלה ראה בוועדת טרכטנברג הזדמנות של פעם בדור להחליש את האנשים עם היד על השיבר
אחד מהצוותים המרכזיים בוועדת טרכטנברג היה הצוות שחיפש פתרונות בתחום יוקר המחייה (למעט בתחום הדיור, שעליו היה מופקד צוות נפרד). בראש הצוות הזה עמד הכלכלן הראשי של רשות ההגבלים העסקיים שלומי פריזט, הואיל וחלק נכבד מעיסוק הצוות הזה נגע בנושאים של תחרות, ובעיקר של היעדר תחרות, שמשפיעה על המחירים. בדיעבד, מתברר כי זה היה אחד מהצוותים שנגע בנקודות הרגישות ביותר, והנפיצות ביותר מבחינת הוועדה, משום שהמלצותיה היו צפויות לפגוע בוועדים, בתעשיינים ובקבוצות לחץ אחרות, ולכן לאורך כל הדיונים חברי הוועדה ניסו לחשב את מידת ההתנגשות שתבוא מנגד.
בדיון הראשון של ועדת טרכטנברג בנושא, ב-30 באוגוסט 2011, הציג יו"ר צוות יוקר המחייה שלומי פריזט את הרציונל שעמד בבסיס הבדיקה שערך הצוות שבראשותו. "אנחנו מדברים על מעבר בין פרטי וציבורי. יוקר המחיה, תרומה למעבר בין ציבורי לפרטי ותרומתו ליוקר המחיה… כמה תורמת בעצם, זה אפילו לא רגולציה, אלא מדיניות הממשלה, כמה בסוף תרמה מדיניות הממשלה ליוקר המחיה בהיבט של נגיד, הפרטה או חוסר באספקה של שרותים חברתים שאח"כ משקי הבית מוציאים עליהם כסף".
עד מהרה הגיע הדיון לעסוק בהשפעה של המונופולים הממשלתיים – כמו חברת החשמל ונמלי הים – על יוקר המחייה של הציבור הישראלי. כאן, חברי הוועדה היו כמעט תמימי דעים – יש לנצל את ההזדמנות להחליש את כוחם של הוועדים הגדולים.
פריזט: וצריך להגיד את זה באיזשהו מובן, [זו] בעיה של משילות. יש דברים שהממשלה איכשהו לא מצליחה להעביר, לא נמלי הים, לא נמלי האוויר, גם דיור בסופו של דבר זה של הממשלה, כי היא מחזיקה את רוב הקרקעות. עודף השכר זה דבר שאנחנו עשינו בו ניתוח, אנחנו תכף נראה דוגמא ונראה את זה המחשה למה קורה כאשר אנחנו לא באמת מצליחים לעמוד כממשלה מול קבוצות אינטרסים צרות כמו וועדי עובדים. אז הנה המחשה. השכר במונופולים.
מיכל עבאדי: "בסופו של דבר צריך קצת למתן את זה. בסופו של דבר זה הכנסת והממשלה, ואם העם לא יודע לעמוד על זה, זה נבחרי ציבור, סליחה, פה צריך להיות מאד זהיר".
פריזט: "אמרתי שאני אגיד כל מה שרע עכשיו, או אני לא יודע כל מה שטוב".
עבאדי: "אני לא חובבת את ועדי העובדים, אני רק אומרת שזה מהלכים שלא היו צריכים לעבור בכנסת".
פריזט: "אבל יש החלטת ממשלה, לדוגמא, לעשות רפורמה כזאת או אחרת בנמלים שלא מצליחה לעבור. גם הדיור, הממשלה באמת רוצה שירדו מחירי הדיור, אבל הם לא יורדים. איפה שהוא זה נתקע בדרך, ואין לזה אבא".
עבאדי: "איפה זה נתקע?"
פריזט: "לדוגמא, היתה רפורמה במנהל מקרקעי ישראל שהיתה תלויה בהסכם קיבוצי. כדוגמא".
עבאדי: "בסדר, זה לא דבר רע".
אייל גבאי: "בואו נגיד שזה קשור להסכם הקואליציוני. אבל מי שעשה את הטריק הזה לממשלה, זה נותן יד על השיבר בצורה מוחלטת. בואו נגיד את זה בקול. יש הזדמנות פעם בדור להגיד שיש אנשים עם יד על השיבר. זה קבוצות כוח בנקודות משמעותיות. אפשר להגיד את זה בקול".
פריזט: "עשינו את הניתוח הבא. לקחנו משוואת שכר מקובלת על פי מודל שכר לשעה […] לרכבת ישראל נמלי ישראל נמלי הים, נמלי האוויר, חשמל ומים. התוצאה – פרמיה של 34% על השכר לשעה (כלומר, מעבר לשכר בתפקידים מקבילים במגזר הפרטי – ש"א). […] זה סדר גודל של 1.3 מיליארד שקל ברוטו בשנה, לא עלות מעביד. ברוטו. זה אומר שבסוף משלמים במונופולים האלה שכר שהוא יותר גבוה ממה שמשלם השוק לאותו עובד בעל אותם מאפיינים נצפים. כלומר, בעל אותה השכלה, בעל אותו נסיון בעבודה וכו' וכו'".
היחידי שהשמיע קול מנוגד לעמדה הזו היה ד"ר עדי ברנדר מבנק ישראל, ששימש משקיף ולא חבר מן המניין בוועדה.
ברנדר: "אני חושב שרק כדאי לשים בפרופורציות, לפחות בנושא של החשמל, עלות העבודה היא 10% מסך העלויות בחשמל. אז גם אם אתה תוריד ב-20% את השכר שאנחנו מדברים על 2% במחיר החשמל".

2. פרק שני, ובו יסופר כיצד חברי ועדת טרכטברג חשבו להמליץ לצמצם את זכות השביתה במגזר הציבורי, עד שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה הוריד אותם מהעץ
בדיון השני של ועדת טרכטנברג ביוקר המחיה, ב-18 בספטמבר, נושא הוועדים הגדולים צבר תאוצה. למעשה, על השולחן הועלתה הצעה לצמצם את יכולת השביתה שלהם, הצעה שלא נכללה לבסוף בהמלצות הוועדה ושנחשפת כאן לראשונה. מעלה ההצעה לא היה אחד מפקידי הממשלה, אלא דווקא אחד מ"נציגי הציבור" בוועדה – שחר כהן, עובד HP אינדיגו, ופעיל בעמותת NOVA שמסייעת לעמותות מהמגזר השלישי לבנות דפוסים של התנהלות נכונה.
שחר כהן: "יש לי הצעה שגם העליתי בפעם הקודמת. וזה מתחבר לנקודה עם ההסתדרות, זה צמצום זכות השביתה במונופולים ציבוריים. בעיני, אם בכל מקרה ההסתדרות תהיה נגדנו, בואו נוציא אותה מהארון. בואו נוציא אותה מהארון! בואו נרשום צמצום זכות השביתה, מונופולים ציבוריים בכל מקרה יתקפו אותנו, בואו נגיד חזרה, הם תוקפים אותנו בגלל ששמנו את זה על השולחן".
גל הרשקוביץ: "הוא (הכוונה לאבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה – ש"א) יגיד לך עכשיו שאתה לא יכול לעשות את זה".
כהן: "אז אני אביא את אייל [גבאי]".
[…]
אייל גבאי: "בוא נבדוק ברשות המסים ובבנק ישראל, שזה המונופולים שאנחנו לא רואים, אבל הם מונופולים דרמתיים, וראינו אחד מהם כאן היום בפעולה, בוא נראה שם מה קורה".
פריזט: "יש לנו אומדן גם לגבי סה"כ העודף במגזר הציבורי"
גבאי: "בוא נראה מה קורה שם, הרי אלה מונופולים שאתה אפילו לא יכול ליצור להם שום עולם של תחרות ושום כלום. אתה יודע כמה שילמנו ברשות המסים בשביל שהם ילכו לגבות ויתנפלו על ארגוני הפשע? הם החזיקו אותנו בגרון, אני שנה וחצי ליוויתי את הסיפור הזה, כולם זחלו אצלם על הרצפה".
מנואל טרכטנברג: "זה וועד עובדים".
גבאי: "וועד עובדים, מונופול. זה מונופול טבעי שאין עליו. אני חושב שההצעה של שחר ראויה לדיון".
כהן: "צמצום זכות השביתה במונופולים ציבוריים".
פריזט: "מה עם אכיפה? איך אוכפים את זה? זו אחלה הצעה. אני הולך אתך. הלכתי אתך. אני אתך. איך אוכפים? איך אוכפים?"
(מדברים יחד)
טרכטנברג: "חברים, היתה הצעה לגיטימית. בבקשה, גל".
גל הרשקוביץ: אני יכול לשכלל לך את ההצעה. כיוון שאבי [ליכט] יגיד לך שאתה לא יכול, אני אתן לך עצה. תגיד איסור שביתה תמורת בוררות חובה, ואז הוא יגיד לך שזה בסדר. נכון, אבי? תמורת בוררות איסור שביתה. אפשר, נכון? זה אפשר".
טרכטנברג: "לא בקלות אפשר למצוא בורר".
הרשקוביץ: "אבל אז זה מאוזן, כי מצד אחד אתה אומר: אני אוסר את זכות השביתה, ומצד שני, זו לא חכמה, אני מנהל אתך מו"מ ואתה בידיים קשורות. לכן זה לא חכמה. אבל אני נותן לך בוררות חובה".
גבאי: "אחד מסיפורי כיבוי האש הגדולים, למה לא היתה רשות כיבוי אש וכוח כיבוי אש? כי רבו על הסעיף הזה מול ההסתדרות, על איסור שביתה או לא איסור שביתה במשך חמש שנים".
הרשקוביץ: "תעשה בוררות חובה".
כהן: "אין את זה גם בכבאים".
[…]
יוג'ין קנדל: "אני חשבתי על זה קצת. זה לא מונופולים ציבוריים, אלא תשתיות חיוניות שאין להן תחליף. היכולת, העילה לשפוט מה שעושים היום בנמלים, שמישהו לא יצא לארוחת צהרים, לא נתנו לו לצאת לארוחת צהרים למסעדה שהוא רוצה, משביתים את הנמל – זה הזוי לחלוטין. ולכן אני חושב שדווקא אמירה מפה, שהקלות שבה, בהינתן שבמיליארד שקלים פלוס כל היעילות שנובעת מהשבתות ומחוסר יעילות, אני חושב שדווקא להכניס תנאים להמליץ למחוקק להקשות תנאים בחוק דיני העבודה, של איך מאשרים שביתה למפעל כזה, או לגוף כזה, כולל שביתות איטלקיות, אני חושב שזה מאד חשוב".
הרשקוביץ: "אבי, תגיד לי, אפשר לקבוע בחוק, אם אתה אומר מצד אחד איסור שביתה בגין תשתיות חיוניות ומצד שני, אבל על מנת לשמור, בוררות חובה".
פריזט: עכשיו יש לך את כל הקואליציה יחד, את עופר [עיני] ואת שרגא ֿברוש] ביחד. אני צוחק, גם ככה תקבל את זה".
[…]
אבי ליכט: […] "המלצה קונקרטית לגבי זכות השביתה שכאן עלתה, אני קצת הופתעתי מזה, גם תחום ההתמחות שלי הוא לא דיני עבודה, אבל זכות השביתה היום, נחשבת במשפט הישראלי לזכות יסוד. ולבוא עכשיו ולשבור בעצם את הכוח הארגוני, זה לא מהלך טריוויאלי, אני לא רוצה עכשיו סתם לשלוף מן המותן, אני חושב שזה גם לא רציני, ההצעה שאתם מעלים היא דרמתית במובן יחסי העבודה. אני רק רוצה להזכיר שיש היום כלים להתמודד עם שביתות, כלומר, יש מה שנקרא צווי מניעה והמדינה משתמשת בהם בצורה תכופה, וגם אף אחד עוד לא ממש עשה את זה, אבל ברגע שיש מישהו שרוצה להשבית את חברת חשמל או את מקורות או אפילו את הרכבת או אפילו את מערכת החינוך, אז הולכים לבית הדין לעבודה ואם יש צורך חיוני אז השביתה הזאת לא מאושרת. ובית הדין לעבודה עושה איזונים בין זכות השביתה מצד אחד לבין הצורך של הציבור בשרות החיוני. לכן אני לא בטוח שנכון עכשיו ללכת על המהלך הזה. אם אתם רוצים, אני אוכל להביא הנה ביום שלישי את המומחית לדיני עבודה שגם מלווה את הצוות של שרותים חברתיים, שבכל מקרה יציג והיא תוכל להתייחס לזה, אורית קורן, ביתר פירוט".
בסופו של דבר, לאחר דיון ממושך, החליטה הוועדה שלא להכליל את ההמלצה הזו בדו"ח הסופי שלה.

3. פרק שלישי ובו יסופר כיצד הוועדה התלבטה האם לצאת נגד הלובי החקלאי
גם תחום מוצרי המזון עלה על שולחן הוועדה, אם כי באופן חלקי בשל העבודה המקבילה של ועדה ממשלתית אחרת שבחנה את הנושא בעקבות מחאת הקוטג' (ועדת קדמי, בראשות מנכ"ל משרד התמ"ת שרון קדמי). ובכל זאת, לאורך הדיונים בנושא, עלתה יותר מפעם אחת השאלה האם להתעמת עם הלובי החקלאי.
שלומי פריזט: […] "אבל בחקלאות אני חושב שקשה יהיה להגיד שחקלאות הוא ענף ככל הענפים. אפשר להגיד את זה".
אייל גבאי: "אז בוא נשים את השיקול, שזה הולך לביטחון הציבור, בואו נשים אותם, יש כאלה שמחזיקים קרקע, אני לא רוצה שיחזיקו קרקע, הסבסוד העקיף שהם מחזיקים קרקע לא שווה לי את זה".
[…]
אבי שמחון: "גם יהיה יותר ירוק, גם נשמור על הקרקע. גם נשחרר קרקע חקלאית לבנייה, כי הם יהפכו להיות ספקולנטים".
שלומי פריזט: רבותי, כל מה שאמרתי הוא שיש מה לדבר על חקלאות ואנחנו מתכוונים לדבר על זה. לעומת זאת, במקומות אחרים אנחנו חושבים שיש פחות מה לדבר. אנחנו חושבים שיש מה לדבר. אתה יכול להגיד.
אמיר ברקן (ראש האגף הכלכלי במשרד ראש הממשלה, משקיף בוועדה): "צריכה להיות פה קריאת כיוון הדדית של הוועדה. כי החקלאים הצליחו להתחמק מהחשיפה (לפתיחת המשק הישראלי לתחרות זרה – ש"א) ב-94' והם הולכים להתחמק מהחשיפה הזאת גם. מה עשינו עם זה?"
מנואל טרכטנברג: "אני רוצה להגיד מילה. אנחנו לא רוצים להתעסק על סלעים שבסוף הכל ייפול, אני חושב שהאמירה חקלאות היא אמירה ביקורתית, באמת, בכל העולם חקלאות זה קיים, אני לא אמרתי אם צריך להגן על זה עד הסוף או לא צריך להגן על זה עד הסוף, אבל להגיד שחקלאות זה כמו סטריאו, בואו נסתכל על מה שקורה בעולם, אין שום מדינה בעולם שזה ככה. שום מדינה בעולם פרט להונג קונג. דבר שני, במדינת ישראל אסור שזה ייפול בגלל הרפתנים, אסור, ובואו נראה, בואו ניתן את הדעת בצורה אחרת יותר מושכלת, אני מניח של הרפתנים או של גידול העגבניות".
יהודה נסרדישי: "אני אוסיף לך נתון, בחקלאות אחוז המכס נע מאפס עד 12% מקסימום. זהו".
שמחון: "מצד שני, במרבית העולם, זה לא הצרכן שמסבסד את החקלאות, אלא זה הממשלה. אצלנו זה הצרכן".
קרנית פלוג: "תמיד הממשלה".
שמחון: "בעוד שאצלנו הצרכן מסבסד את זה".
מנואל טרכטנברג: אבי, הסבסוד שקיים בעולם, רובו ממשלתי, לא כולו, אבל רובו. עוד מעט נגיע לזה. כשלא יהיה פה תקציב הבטחון, יהיה תקציב לסבסוד החקלאות".
גבאי: "אתה נתת נימוק אחד, צריך לשמר את זה, הדבר האחרון שאני רוצה זה שנביא מסקנות של תביעה על הזנב של הכלב, ואז אנחנו ניפול. זה צד אחד. צד שני, במציאות […] אני חושב שאנחנו משלמים מחיר מאד יקר על הלובי החקלאי הזה על כל גווניו, זה הולך גם לקרקע, זה הולך גם למים, למחירים שהם גדולים מדי למדינת ישראל, ולכן אני אומר, בסוף מבחינתי, הכי קל לי להגיד, כי במובן מסוים אני יכול להגיד אחרי המבול, אבל אני אומר, השאלה אם אפשר יהיה לעמוד מאחורי זה ברמה של להסתכל לציבור בעיניים ולהגיד לו: […] עשינו את המקסימום שאפשר. לא את המקסימום, אלא את המקסימום שאפשר, וזו באמת שאלה מה הם רצו שנעשה במזון. כי אם נשאיר את זה באמירה שבלובי החקלאי לא נוגעים, כי זה קשה, אז אני לא אוכל את זה".

4. פרק רביעי ובו יסופר איך חברי הוועדה שמים לב שאין אף רגולטור שידאג לצרכן, אבל לא יודעים איך לפתור את הבעיה הזו
לאורך הדיונים בנושא יוקר המחייה, עלתה שוב ושוב הסוגייה שלמעשה, מכל הרגולטורים הרבים שבמשק, אין ולו אחד שמטרתו לדאוג לתחרות, ולרווחת הצרכן.
שלומי פריזט: "דומה שבתוך המערכת הרגולטיבית, בתוך המעורבות הממשלתית, באיזשהו מקום יוקר המחיה הולך לאיבוד, כמשהו שיש לו משמעות, חשיבות, אולי משקלו פוחת. אני לא יודע להגיד הולך לאיבוד, משקלו נמחק".
מנואל טרכטנברג: "צריך פה להגיד שבעצם בכל אחד מהמשרדים האחרים ויש רבים כאלה, יש מישהו שמופקד. על המימד הזה אף אחד לא מופקד. כי מה שקורה, אתה יכול להגיד האוצר מצד אחד, מכיוון שיוקר המחיה לכאורה, לכאורה, זה בנק ישראל ברמה הכי הכי מקרו. אתה מבין"
קרנית פלוג: "אבל ברמת המקרו תראה למשל מה קרה לCPI (מדד המחירים לצרכן – ש"א) של ישראל, שבמשך עשר שנים …"
טרכטנברג: "אני מגיע לזה, שיוקר המחיה זה כאילו אינפלציה, ויש מתכונת של בנק ישראל, ולכן אין צ'אנס שזה יתום. […] אלא אם כן מישהו צועק, קורה משהו במחיר הלחם, אז מישהו צועק".
קרנית פלוג: "מי אחראי על נושא התחרות, נניח, מי הוביל את החשיפה?" (הכוונה לתוכנית החשיפה של השוק הישראלי לשווקים העולמיים – ש"א).
שחר כהן: "האוצר".
מנואל טרכטנברג: "אבל הנה, זו דוגמא טובה. תוכנית החשיפה, המניע לא היה אותו מניע בכלל, היה לפתוח את המשק, כדי שהמשק יצמח".
בהמשך הדיור, הוסיף פריזט שתי אמירות חשובות, שכמעט ולא נשמעות מפי פקידים ממשלתיים בדיונים ציבוריים שוטפים שנעשים כשהמצלמות פועלות.
פריזט "היעדרה של תורת רגולציה. יש לנו תו"ל (תורת לחימה – ש"א) איך משחררים אנשים מבניין. יש לנו תו"ל אם נשרף היער, אבל אין לנו תו"ל על איך עושים רגולציה. איך עושים את זה. מה המומחיות שצריך, מה המבנה הרגולטורי. לפעמים יש העדר מעקב אחרי החלטות. לדוגמא: הקוטג', בקוטג' הוחלט ב-2005 לשחרר אותו מפיקוח וזה לא נבדק בצורה קונקרטית כל הזמן, האם יש זמן. היתה פעם בעיה כי פיקחנו, האם הבעיה עוד שם, אולי היא הלכה,אולי אפשר לנוח, אולי לא. אנחנו לא עם יד על הדופק בתור רגולטורים".
מלבד זה, הכיר פריזט ביכולת של בעלי האינטרס החזקים במשק להפעיל לחצים על הרגולטורים הישראלים, אל מול חוסר היכולת של הציבור הישראלי לעשות זאת.
פריזט: "הביזור האינהרנטי של משקי הבית, [היעדר] היכולת שלהם להתארגן ולבוא עם אג'נדה סדורה אל הרגולטור ולומר לו: רבותי, אדוני, הרגולטור, עמדתי היא כך וכך, היא עמדתי, ואני מייצג מישהו באיזשהו מובן. השיתוף של הרגולטורים את הציבור, השקיפות מול הציבור, היכולת לקבל את האינפוט של הציבור בדברים האלה, זה קשה, זה קשה, כי בהרבה מאד משקי בית, עם הרבה מאד אינטרסים, זה כמו שהתחיל המחאה, אמרנו, כל אחד אומר פה משהו אחר. וזאת לעומת המיקוד והעוצמה של הסקטור העסקי כשהוא מגיע לרגולטור, כשהסקטור העסקי מפעיל לוביסטים הוא מפעיל אותם בצורה מאד ממוקדת בדיוק לגבי מי שיושב בוועדה ובדיוק מי שעושה את הזה, והם באים ושמים את הניירות, את העובדות, את הבקשות בצורה מאד חזקה .הנושא של הפטקוק (סוג דלק שמשמש לתעשיית המלט, שהיה סוג הדלק היחידי וועדת הכספים החריגה מהעלאת המס על הדלק – ש"א), העלו את הבלו על הדלק, על פטקוק לא העלו. פטקוק יש בן אדם אחד בישראל שמשתמש בו, זה מפעל המלט נשר (אז בבעלות נוחי דנקנר – ש"א), רק עליו לא העלו את הבלו. אני לא תוקף את ההחלטה, יכול להיות שזה לגיטימי, יכול להיות שלא. יש רק מישהו אחד שמשתמש בו בישראל, וזה מפעל המלט נשר. אני לא יודע אם בגלל זה, אני לא אמרתי כלום".

הפרוטוקולים של טרכנטברג נחשפים | חלק א' – מדיניות תקציבית

0.
הבוקר חשף העיתון את הפרוטוקולים של ועדת טרכטנברג. עוד אכתוב על זה פוסט נפרד כשהאבק קצת ישקע. בינתיים, הואיל ובעיתון עצמו לא היה מקום לכל אלפי המלים שכתבתי בסוף השבוע, אני שם בבלוג את הטקסטים המלאים שכתבתי (שמופיעים בגם בלינקים בסוף הכתבות שמופיעות באתר). קריאה נעימה.

===========

1. פרק ראשון ובו יסופר כיצד מנכ"ל משרד ראש הממשלה עוקץ את שר האוצר, קובע שהתקציב הדו שנתי הצמיח את המחאה ומנבא את עלייתו של יאיר לפיד
13 בספטמבר 2001, ירושלים. שעת אחר צהריים מאוחרת. הפגישה השישית של ועדת טרכטנברג בעיצומה, בסך הכל שבועיים לפני שהוועדה תסיים את עבודתה ותגיש את המלצותיה לממשלה. אחרי שעות של דיונים אינטנסיביים, ונסיוניות חוזרים ונשנים להבין, בעצם, לעזאזל, מה הסיבות שהצמיחו את המחאה, מה רוצים המוחים ואיזה פתרונות אפשר להגיש להם, ביקש מנכ"ל משרד ראש הממשלה היוצא אייל גבאי את רשות הדיבור.
גבאי, בניתוח מפתיע וצלול, מנצל את העובדה שהדברים נאמרים בחדר סגור ולא בפומבי, הציע פתאום את אחד ההסברים החדשניים ביותר למקום שממנו התחילה המחאה, תוך שהוא עוקץ את שר האוצר יובל שטייניץ, ומספק תחזית פוליטית כמעט מדויקת לגמרי למה שקרה רק כעת, בתחילת 2013, כלומר שנה וחצי לאחר שגבאי אמר את הדברים האלה. כדאי לקרוא אותם בתשומת לב.
גבאי: "החברה שלי אומרים שאני מרשה לעצמי להגיד דברים שלא הייתי מרשה לעצמי אלא בשבוע שאני עוזב (הדיון נערך בדיוק שבוע לאחר עזיבתו של גבאי את תפקיד מנכ"ל משרד רה"מ – ש"א), אז אני אמשיך. שמעתי שיש לא כלכלן שטוען שמגיע לו פרס נובל על כלכלה על התקציב הדו שנתי (הכוונה לשר האוצר – ש"א). אני חושב שבדיעבד,ֿ אחת המסקנות שכנראה בגללה לא נחזור על הניסוי הזה, זה שבעולם משתנה, בכלכלה משתנה ותגובות מאד משמעותיות, אנחנו רואים את זה גם בארץ וגם בעולם, אי אפשר לשים תחזית כזאת ממוסמרת לשנתיים קדימה".
ואמנם, רק בינואר 2013 התברר סופית המחיר הכבד של התקציב הדו שנתי והעובדה שהוא מאלץ את משרד האוצר להעמיד תחזיות שנתיים וחצי לפני שהגיע מועדן – ובתקציב המדינה נפער גירעון של 39 מיליארד שקל, רובו בגלל פספוס בתחזית ההכנסות ממסים.
וגבאי ממשיך: "אתם לא אומרים את זה, אבל אני חושב שצריך גם לראות את העיתוי של המחאה. אני חושב שאחת מהסיבות שהמחאה פרצה, זה שלא התקיים דיון שאמור היה להתקיים ביולי, דיון ציבורי על תקציב המדינה. שימו לב, ביולי הממשלה יושבת על תקציב המדינה, יש כור היתוך של כל המתח הכלכלי במדינת ישראל, שבא לידי ביטוי בדיון מאד מאד משמעותי. לא היה את זה, וזה חסר, היה חסר בציבוריות הישראלית את הדיון הזה. למעשה מה שאנחנו עושים, בזעיר אנפין, זה למעשה אתה מוביל את הדיון על תקציב 2012".
ובאותה נשימה גבאי גם חשף משהו שהוא בבחינת סוד גלוי במסדרונות משרד האוצר, אבל לא ממש ידוע למרבית הציבור – העובדה שדיוני התקציב הם לא באמת דיונים על סדר עדיפויות, אלא רק בשוליים של השוליים. הנה: "מי שמכיר את עולם הדיון על תקציב המדינה, בסוף בסוף בסוף, הדיון האמיתי זה על 4 מיליארד שקלים שעוברים מצד לצד בהכנסות והוצאות. זה העולם, 4 מיליארד השקלים האחרונים בהכנסה ו-4 מיליארד השקלים בהוצאה. אין יותר מזה. זה כל הדיון התקציבי שבאמת מתקיים. אז מה שאנחנו עושים היום, זה דיון על התקציב".
מנואל טרכטנברג: "חבל שזה מתקיים פה ולא בכנסת".
גבאי "זה יגיע גם לכנסת. ואני גם מבטיח לך, שהאוצר כשהוא יכין את חוק ההסדרים של טרכטנברג, הוא ידחוף בדרך עוד כמה דברים. אתה חושב שיגיע רק החוק הזה? לא יגיע לבד".
ובנקודה הזו, במה שעתיד להתברר כתחזית כמעט מדויקת במלואה, מבצע גבאי ניתוח פוליטי כלכלי מבריק של הקשיים התקציביים שעומדים בפני הפוליטיקאים, ושל מה שעתיד לקרות בעקבותיהם.
גבאי: "בתקציב 2013, זה לא הממשלה הנוכחית שתחליט לגביו, זו תהיה הממשלה הבאה. לא יודע, שלי יחימוביץ תנצח סיבוב שני, ואז יהיה בכלל סיפור אחר. הממשלה הנוכחית, לא בשלהי ימיה תעביר תקציב לשנה נוספת. ולכן יכול להיות שתהיה החלטת מדיניות שאולי לא נאהב, אבל שלי יחימוביץ או עמיר פרץ ינצחו את מפלגת העבודה, יסחפו את כל המחאה, יחליטו מחר שבכלל מעלים את ההכנסות ואת ההוצאות, ויכול להיות שבמסווה של מחאה חברתית נקבל את יאיר לפיד ונקבל את הניאו ליברליזם של אבא שלו, ונקבל בכלל קפיטליזם יותר קיצוני ממה שיש היום".
אגב, היה מי שהסכים לניתוח של גבאי, ומי שממש לא. הנה:
רפי מלניק: "אני חושב שההערה של אייל על חוסר הדיון על תקציב המדינה כמקור למחאה, באמת הערה מבריקה".
יוג'ין קנדל: "זו לא הסיבה במקרה הזה".
מנואל טרכטנברג: "לא היה שסתום שלא ברור שהשסתום הזה היה מחזיק".
יוג'ין קנדל: "זו הסיבה שבעיתונות לא היה מה לכתוב אחרת. הסיבה היא שבעיתון לא היה מה לכתוב אחרת".

2. פרק שני ובו יסופר כיצד בעיית הגירעון וההתחייבות חסרות הכיסוי שממשלת נתניהו פיזרה נחשפו לראשונה כבר בסוף 2011
בראייה לאחור, האתגר התקציבי שממשלת נתניהו השלישית תצטרך להתמודד איתה רגע אחרי שתוקם – חריגה מתקרת ההוצאות המותרת בהיקף של כ-14 מיליארד שקל מצד אחד וכנראה חור נוסף בצד ההכנסות, שמובילים יחד לגירעון גדול מאוד – האתגר הזה אובחן כבר בעת דיוני המקרו בוועדת טרכטנברג, באוגוסט-ספטמבר 2011, כלומר לפני שנה וחצי. במלים אחרות, נתניהו ושר האוצר שלו יובל שטייניץ לא יכולים להגיד שהבעיה הזו צצה יש מאין. אנשי המקצוע זיהו אותה, והתריעו. השאלה היא רק האם הדרג הפוליטי רצה לשמוע, או שהעדיף להתבשם בנתונים אחרים.
כך נשמעה ד"ר קרנית פלוג, המשנה לנגיד בנק ישראל, באותו דיון.
קרנית פלוג: "מה שתראו פה זה שיש איזה חוסר עקביות בין התוואים הפיסקליים על פי הכללים, כלל ההוצאה שהוא בחוק, מתווה ירידת הגרעון שגם הוא בחוק, ושעורי המס שקבועים בחוק ושכוללים את הפחתת המס הישיר מ-2012 ועד 2016". ובתרגום לשפת בני אדם, כבר בשלהי 2011 ידעה פלוג להגיד
שהמשך הפחתת המסים המתוכננת של נתניהו, שמקטינה את בסיס המסים של ישראל, לא ממש מסתדרת עם העובדה שהתקציב גדל. התוצאה, על פי פלוג, היא גירעונות גדולים בהרבה מהיעד שקבעה הממשלה. במלים אחרות, הגירעונות האלה, שכעת הממשלה מנסה להתמודד איתם על ידי קיצוצים והעלאות מסים, לא נפלו על הממשלה כרעם ביום בהיר. הסימנים היו שם מראש, ואילו הממשלה הייתה מתמודדת עם הבעיה מוקדם יותר, ייתכן שכעת המשק היה במקום טוב יותר.
ובשביל לחדד את העניין, פלוג מבהירה כי הבעיה אינה רק בצד ההכנסות, אלא גם בצד ההוצאות: "ההנחה היא שאנחנו נעמוד בתקרת ההוצאות וצריך אולי לומר, שזה הנחה שמחייבת מאמץ לא מבוטל, מאמץ תקציבי לא מבוטל, כי אם מסתכלים על כל ההחלטות שהממשלה כבר קיבלה, כמו למשל ההחלטות בתחום החינוך אופק חדש, הסכם עם הרופאים וכו' וכו', אם סוכמים את כל זה, אז מה שקוראים לו הטייס האוטומטי, בעצם מביא לגידול יותר גדול בהוצאה, וכדי לחזור ולעמוד בתקרה, יידרש מאמץ". ובמלים אחרות, העובדה שהממשלה פיזרה רבה יותר מדי התחייבויות תקציביות ממה שמותר לה בחוק הייתה ידועה כבר אז.
אגב, למרות התחזית הקולעת לשנים 2013 ואילך, פלוג בכל זאת לא מאבחנת בזמן כי כבר בשנת 2012 הולך להיפתח גירעון גדול פי שתיים מהתכנון המקורי. לזכותה ייאמר שהיא סייגה את דבריה והדגישה כי יש סיכוי ש-2012 תיגמר רע מהצפוי, אם באמת יפתח משבר מחודש בכלכלה העולמית. הנה:
"יעד הגרעון לשנת 2012 כפי שהוא כבר בתקציב שאושר, עומד על 2%. אנחנו פחות או יותר בסביבה ההיא, אבל כאן צריך לזכור עוד פעם, לגבי 2012 אי הוודאות ביחס לצמיחה ולכן לתקבולי המסים, היא גבוהה במיוחד. זה דבר שככה ממש מעבר לפינה, כרגע עם הערכת הצמיחה שלנו שעומדת על פחות מ-4% ב-2012 גם המתווה הנוכחי של הפחתת המס, בהנחה שהצעדים שנעשה יהיו ניטרליים מבחינת המס, אנחנו פחות או יותר עומדים ביעד הגרעון או בתקרת הגרעון". בהמשך מתארת פלוג את הקושי שיהיה למשק הישראלי להמשיך לצמוח בשיעור שנתי של 4% ויותר, ואת מה שזה יעולל לגירעון הממשלתי וליחס בין החוב הממשלתי לבין התוצר. בשורה התחתונה, הניתוח של פלוג קובע – אם ישראל רוצה לנסות בכלל לשמור על גירעונות נמוכים ועל ירידה ביחס בין החוב לתוצר, מוכרחים לעצור את הפחתת המסים של נתניהו (ראו הרחבה בפרק המסים). "עצם ביטול הפחתת מתווה הפחתת המס, בהחלט מניב תוצאה שמבחינת המקרו, ומבחינת המשתנה המאד מרכזי של משקל החוב בתוצר, הוא בהחלט עושה הבדל", אומרת פלוג.
וטרכטנברג עצמו אף הדגיש בהמשך הדיון כי רק בזכות המחאה התאפשרה עצירת מתווה הפחתת המס של נתניהו, לאחר ששורה של כלכלנים בישראל ובעולם לא הצליחו לשכנע אותו כי המסים פחתו יתר על המידה.
טרכטנברג: "בעצם מה שקרה כאן, הוועדה נכנסה פתאום בנקודת זמן שגם התוואי העתידי לא היה מנוס אלא מלהתמודד אתו, ולא היה אפשר לטמון את הראש בחול יותר, מה שקרה, באיזשהו מקום זה נס משמים שהוועדה קמה בדיוק בנקודת הזמן הזאת, שהיתה יכולה לתת אמירה מאד חדה על ביטול, לא על דחיה ולא על השהיה אלא על ביטול המשך הורדת המס, כי זה אי אפשר היה, אי אפשר היה לאור המציאות שנגלית לנו כאן בגרפים האלה, ואנחנו מבינים את המשמעויות של זה. זה מכניס אותנו לברוך אדיר הדבר הזה, לברוך אדיר בעולם הכל כך לא צפוי שאנחנו חיים בו, עוד יותר. אז מהבחינה הזאת האישור כאן שאנחנו עושים זה כאילו goes with not saying זה הדבר האלמנטרי שהיה צריך לעשות ונפל עלינו לשים את האמירה הזאת על השולחן".

3. פרק שלישי ובו יסופר כיצד חברי הוועדה מסכימים – מדינות הפחתת המסים וצמצום השירותים החברתיים הגדילו את האי-שוויון ושחקו את מעמד הביניים
כמה פגישות קודם לכן, בדיון הראשון על נתוני המקרו של המשק הישראלי, ניסו חברי הוועדה להבין את המגמות שהביאו ליציאתם של חצי מיליון ישראלים לרחובות בדרישה לצדק חברתי.
קרנית פלוג, המשנה לנגיד בנק ישראל, הציגה בפני חברי הוועדה מה קרה לשכר של העובדים במשק בעשורים האחרונים, והתמקדה בהשפעה של רפורמות המס על אי השוויון במשק.
פלוג: "אם אנחנו מסתכלים על היחס בין שכר נטו וברוטו, לבין התוצר לעובד, שזה בעצם שואל את השאלה כמה מתו התוצר הגיע לשכירים, אתם יכולים לראות שבשכר ברוטו אנחנו רואים בעצם בעשור האחרון ירידה ביחס בין השכר ברוטו לתוצר לעובד. השכירים העובדים קיבלו פחות מהתוצר. זה קרה גם בשכר נטו אבל בעוצמה פחותה. זה הסיפור של העשור האחרון".
ופלוג ממשיכה: "אז אם אנחנו מסתכלים, החמישון העליון, זאת אומרת החמישון בעל ההכנסה הגבוהה… מה שאתם יכולים לראות זה שבעשור האחרון ההכנסה הריאלית של כולם גדלה, אבל היא גדלה בצורה שהתרחב מאד חוסר השוויון, כאשר ההכנסה של החמישון התחתון גדלה במשהו כמו 40% לעומת 70% בערך בחמישון העליון".
ואחרי ויכוח ארוך וטכני במהותו עם חלק מחברי הוועדה, הגיעה פלוג לשורה התחתונה: "הגידול באי השוויון הוא כולו תוצאה של מדיניות. היו לה הרבה דברים חיוביי למדיניות הזאת, אבל פה אנחנו מתמקדים במחיר".
מנואל טרכטנברג: "זה היה home made"
קרנית פלוג: "כן, home made"
בהמשך הדיון, מי שהייתה אז מנכ"לית הביטוח הלאומי, אסתר דומיניסיני, חשה צורך להדגיש את הנקודה של פלוג. אסתר דומיניסיני: "קרנית עשתה חסד להחלטות האלה, כי אם היא היתה מפרקת את התרומה של ההורדה במסים לעומת תקציבי העברה (הכוונה לקיצוץ בקצבאות – ש"א), זה היה מראה מה עשו המסים".
פלוג: "הראינו את זה בגרף הקודם".
דומיניסיני: "כמובן שהרפורמה במס גרמה לפערים"
יוג'ין קנדל: "יותר מקיצוץ תשלומי העברה?"
אסתר דומיניסיני: "כן, בתקופה הזאת הם לא קיצצו".
הצד השני של הרחבת האי שוויון והעמקת הפערים הוא הגדלת העושר שנצבר בידי המעמדות העליונים. התובנה הזו מודגשת בדיאלוג הבא, שגם אם הוא טכני וכלכלי לפרקים, הוא מסמל את לב ליבה של הבעייה החברתית שוועדת טרטנכברג ניסתה למצוא לה פתרון.
מנואל טרכטנברג: "תסתכלו, הגרף הזה הוא מהחשובים".
קרנית פלוג: "אולי הגרף הזה עוד יותר. זה החלק של התמורה לעבודה מתוך התמורה לגורמי היצור. כלומר, בין הון לעבודה".
מיכל עבאדי: "זה יחס הון – עבודה".
קרנית פלוג: "התמורה לעבודה. זה מתוך התמורה לגורמי יצור, זה החלק של העבודה ברוטו או נטו".
אבי שמחון: "זאת אומרת שההון לקח את כל (התועלת) מהירידה במסים. זה מה שאת אומרת".
פלוג: "זה מה שראינו קודם".
טרכטנברג: "זה המשפט הכי חזק שיש כאן".
אייל גבאי: "הוא לקח גם את כל העליה בתוצר, אני חושב שזה עוד יותר חזק".
בדיון שנערך כמה שבועות לאחר מכן הוסיף פרופ' רפי מלניק את הרכיב האחרון בניתוח הזה לסיבות שבגללן צמחה המחאה – העובדה שצמצום השירותים החברתיים של הממשלה דחף את מעמד הביניים לצרוך את השירותים האלה מכספו, וכשהמחירים שלהם התחילו לעלות, היכולת לגמור את החודש צנחה.
מלניק: "בתהליך הקונסולידציה (כלומר, שמירה על גירעון נמוך וצמיחה מתונה של התקציה – ש"א) שהפעלנו בשנים האחרונות, שחקנו את משקל הצריכה האזרחית יחסית לתוצר. חוץ מקוריאה, אין אף מדינה אחרת ב-OECD שמקדישה לצריכה אזרחית פחות מישראל. הממשלה שחקה את זה, ולכן מי שיכול היה לקנות לעצמו צריכה ציבורית באופן פרטי, חינוך, בריאות, שמירה על הבית וכו', קנה. ומי שלא יכול היה, הלך והקים אוהלים, משום שזה הפתרון שלו. לא היה לו פתרון אחר, ואנחנו חייבים אם כן, כחלק מהמסר שייצא מהוועדה הזאת, להעלות את הצריכה האזרחית כמשקל לתוצר בצורה הדרגתית באופק של החמש שנים… אם אנחנו נצא מפה בלי המסר הזה, אני חושב שאנחנו החטאנו את המטרה".
מי שהפתיע בנקודה הזו היה פרופ' יוג'ין קנדל, שנחשב לסמן הימני של הוועדה וליועצו הכלכלי הקרוב של ראש הממשלה נתניהו שחולק איתו תפיסת עולם כלכלית דומה למדי. קנדל, במפתיע, תמך בעמדה שהביע מלניק, וחידד.
יוג'ין קנדל: "אם אנחנו מדברים על שרותים אזרחיים, קל מאד להעלות את השרותים האזרחיים למשל, ע"י הגדלת קצבאות ילדים. לכן אנחנו באמת צריכים ללכת לכיוון לא של סתם לדבר על היעד של גודל ההוצאה האזרחית לתוצר, אלא גודל של ההוצאה האזרחית בלי תשלומי העברה.
לכן אני חושב שאם אנחנו רוצים, אני מסכים עם רפי שאנחנו צריכים להסתכל על מדד מאד חשוב, ולשים לממשלות עתידיות יעד של באמת להעלות את התוואי של ההוצאה האזרחית, שזה בריאות, בטחון פנים וחינוך וכו', אבל לא כאחוז מהתוצר, אלא כהגדלה משמעותית של ההוצאות האלה לנפש. זה מה שהציבור מקבל".

4. פרק רביעי ובו יסופר כיצד היועץ של שטייניץ ניסה לצייר את המציאות בצבעים אחרים, וכיצד מנכ"ל משרד ראש הממשלה ניסה לשכנע שהבעיה העיקרית היא הדיור
בחזרה לדיון המקרו הראשון. אחרי שהצוות ניתח את נתוני הגידול באי שוויון, הדיון הלך והתפזר, וכל אחד מחברי הוועדה הביע עמדה שונה בתכלית לגבי מה קרה במשק הישראלי בעשור האחרון, מה הייתה הבעיה הכי קשה, מי האוכלוסיה שבאמת נפגעה ומי סתם מתבכיינים, ומה כל זה אומר.
אבי שמחון, אז היועץ הכלכלי של שר האוצר והיום חבר ליכוד מוצהר, ניסה להגן על מדיניות הממשלה.
שמחון: "תסתכלו על מה שקורה מ-2005 ועד היום, לא חלה עליה באי השוויון. מ-2005 ועד היום כל החמישונים עולים פחות או יותר אותו דבר. מה שקרה מ-2002 ועד 2005 זה קיצוץ קצבאות הילדים, הממשלה באה ולקחה פה סכום עצום. אני חשבתי שחייבים לקצץ את קצבאות הילדים, אבל היא לא השכילה להחזיר את הקצבאות האלה באופן שונה. מי שבאמת נפגע בעשור האחרון זה לא מעמד הביניים. מי שבאמת נפגע בעשור האחרון זה העניים.
עכשיו, למה בכל זאת אנחנו רואים פה פתאום את ההתפרצות הזאת של מעמד הביניים? אני לא בטוח, אני לא יודע, אני לא מבין. יכול להיות שזה בגלל שהמצב הוא רע מלכתחילה. הוא לא הורע בעשור האחרון כמו שאמרת, אני לא מקבל את זה, לא של מעמד הביניים, של העניים כן, כי לא השכילו לפצות אותם על הורדת קצבאות הילדים. אבל, של מעמד הביניים לא, אלא בגלל שיש פער עצום בין הממוצע ובין החציון הגרף שלך, התיאור שלך לא מייצג את זה. הפער הוא אדיר. 85% מרוויחים פחות מהממוצע. ויש פה בעיה מאד מאד גדולה.
יוג'ין קנדל: "זה לא נתוני מס הכנסה. מס הכנסה אומר 35%"
שמחון: "זה לא נתוני מס הכנסה? אני אחרי זה אראה לך. יש פער עצום וזה אומר שמשהו בשיטה שלנו לא של ישראל, אלא בשיטה בכלל, משהו דפוק באופן בסיסי. איך מתקנים את המשהו הדפוק הזה באופן בסיסי? אני לא בטוח. זה קל להגיד, קשה מאד לעשות ולכן אני חושב שלוועדה הזאת יש בעיה מאד מאד חמורה, מפני שאין את התאוריה ואין את הפרקטיקה בשום מקום של איך מתקנים משהו כזה בסיסי. זה מה שרציתי להגיד בשלב הזה".
אייל גבאי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה היוצא, ניסה לקעקע את הנתונים שהצביעו על כך שההון בישראל מקבל יותר ויותר ביחס לחלקו בתוצר, ולהצביע על מה שלדעתו מהווה את הבעיה האמיתית של מעמד הביניים.
גבאי: "אתה מסתכל על אחוזי הבעלות בשוק ההון, אתה מקבל את זה שבסוף המשקיע הגדול ביותר זה הישראלי הקטן, דרך פנסיה, השתלמות, גמל וכו'. ראינו שמעמד הביניים לא נפגע בהכנסות מעבודה, בהון הוא מרוויח בתחום הפנסיה, ואני עדיין אומר, קול המון כקול שדי, אז רגע, איפה כל ההתלהמות שיש היום, או המחאה או אני לא יודע מה, ואם אנחנו מסתכלים ורואים שזה בא בעיקר אצל הזוגות הצעירים. ובסוף בסוף בסוף, עניין הדיור זה 95% מהסיפור. כי אם בסוף יש עליית מחירי הדיור של 50% בשלוש השנים האחרונות, אז מישהו מחוץ לשוק הדיור, ולמעשה צריך לשעבד 150 חודשי עבודה בהשוואה ל-100-110 שהיו בעבר או בהשוואות בינלאומיות. הוא לא במשחק.
הוא באמת מה שאתה אמרת בהתחלה, מנו, שהוא גם חושב מה הוא יכול להשיג עם הכישורים שלו ועם ההתפתחות שלו, הוא אומר אני לא יכול. כי אם בעבר הוא היה אומר משכנתא של 20 שנה, עכשיו הוא צריך משכנתא של 30 שנה. 30 שנה זה כבר כשהילדים שלי מתחתנים. זה לב ליבה של הבעיה, ואני לא אומר את זה כי צוות הדיור הוא אצלי, אני אומר כי אני מנסה לפענח, ואני חושב שאנחנו צריכים להציג מציאות אמיתית של איפה הבעיה המשמעותית של הציבור הישראלי. כי אם אנחנו נתקוף את הבעיה הלא נכונה, יכול להיות שאנחנו נפגע בהון, זה מאד מתאים לגל של העשירים אשמים וצריך זה, אבל בסוף צריך להבין מי זה בדיוק מי עומד מאחורי ההון".

5. פרק חמישי ובו יסופר כיצד תקציב הביטחון היה הפיל שבחדר לאורך כל דיוני הוועדה, כיצד בשלב מסוים צץ על השולחן מכתב סודי, וכיצד טרכטנברג התחיל להקטין את הציפיות שהממשלה באמת תקצץ בתקציב הביטחון
אחד הנושאים שכל הזמן עלו וירדו משולחן הדיונים של הוועדה היה נושא תקציב הביטחון. למרות שהוא נושא ליבה – טרכטנברג עצמו אף אומר במהלך אחד הדיונים כי היכולת להסיט תקציבים למטרות חברתיות יהיה תלוי ביכולת לקצץ בתקציב הביטחון – הפרוטוקולים לא חושפים דיונים מהותיים בנושא תקציב הביטחון. אולי משום שהם נידונו בפורומים אחרים, מאחורי הקלעים, כפי שמרמזים חלק מהקטעים הבאים. הראשונה להעלות את נושא תקציב הביטחון – כבר בדיון הראשון של הוועדה – הייתה החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי, שבזמן חברותה בוועדה כיהנה בתפקיד חודשיים בלבד.
עבאדי: "יש מקום לבצע בחינה מחודשת של תקציב הבטחון. זה משהו שקשור אמנפ לחשב הכללי, אבל אני יכולה לא לצאת מהפוזיציה ולהגביר את הפיקוח הממשלתי עליו. זה איזה מן סוג של מדינה בתוך מדינה, שאני חושבת שיחייב בחינה מחודשת. היות ואנחנו בלי המצלמות, אני אומרת: באתי לאוצר וזאת היתה החשבות הראשונה שאני ביקרתי. אז במשרד האוצר בערך מסתפקים במים מהברז וקפה מהקולר, אבל בחשבות משרד הבטחון פתחו לי שולחן. וזו רק דוגמא".
אלא שמנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז אייל גבאי צינן בהמשך הדיון את ההתלהבות.
גבאי: "אני מנהל שנתיים קרב בתקציב הבטחון. הוא לא רלוונטי לשולחן הזה, כמו קרבות אחרים שהם לא רלוונטיים בסביבה הפוליטית. אם מישהו חושב שייתנו לנו לקבוע את סדר העדיפויות בין מה שאף פעם לא יספרו לכולנו, מה קורה בזירה האיראנית ומה ראש הממשלה ושר הבטחון מתכננים שם, לא ייתנו לנו לקבוע את סדר העדיפויות בעניין הזה, ואנחנו בסוף צריכים להגיב ולחזור ולדבר אתם על האפשרות להסיט, או בתוך התקציב וכו', וזה, אבל לא יהיה פה שינוי סדרי העדיפויות. אם מישהו חושב שאנחנו ניקח 5 מיליארד מתקציב הבטחון או לחלופין, עכשיו אנחנו ננהל את הקמפיין על יציאת חרדים לתעסוקה, מה שיוג'ין מטפל לא מעט, וגם אנחנו, השינוי של חוק טל, זה לא נמצא שם".
זה, כאמור, היה רק הדיון הראשון. בהמשך הדרך, בדיונים הבאים, הדברים נשמעו כבר פחות נחרצים.
אייל גבאי: "בסוף הסטה של סדר העדיפויות והסטה אמיתית ומשמעותית שהיא לא בתוך השרותים החברתיים באה מתקציב הבטחון. בסוף בסוף בסוף, האחריות וההבנה של ההסטה מתקציב הבטחון לתקציב אחר, כולנו חפים ממנה. לתת דעה אמיתית משמעותית טובה על הסטה ממס כזה למס אחר – אני לא חושב שיש מומחים יותר ממי שיושב כאן בשולחן. אני לא יודע, ולפעמים כשאני מתעורר עם זעה קרה בלילה, על מה שאני עושה, אני לא יודע להגיד משפט מושכל על מחר להסיט מהגנה תלת שכבתית או מערכות מגן, כי זה בסוף מה שמדובר ככה על השולחן. לא יורד מתקציב הבטחון מחר בבוקר ב-2012 מהשומן, יורד מהשרירים. אנחנו צריכים לדעת את זה, והשרירים זה פחות סוללה של כיפת ברזל, זה אי פריסה של כל ערכות המגן לאזרחי מדינת ישראל. ואני האחרון שלא חושב שצריך לקצץ בתקציב הבטחון גם בשנה הבאה. אבל אני לא בטוח שאנחנו צריכים לטפל בזה.
רפי מלניק: הוועדה הזאת לא תחליט על הנתח מהבטחון.
מנואל טרכטנברג: אייל, הנקודה שלך בהחלט נקודה חשובה ביותר. אבל אני רוצה להגיד את הדבר הבא. בראיה שלי, אנחנו יכולים לבוא ולהציג תוכנית כשלתוכנית יש תג מחיר, פעם בצד המסים שאין בעיה כפי שאתה אומר, ופעם בצד התקציבי באוצר. הממשלה צריכה לקבל החלטה, אנחנו לא יכולים לקבל החלטה, אנחנו יכולים להביע את דעותינו בעניין הזה, זו לא תהיה דעה של וועדה, כי כמו שאתה אמרת, אני לא יכול להגיד כהמלצה של וועדה מקצועית כלכלית שצריך להקטין את הבטחון ב-3 מיליארד שקל.
אגב, כעבור שבעה שבועות, בפרוטוקול האחרון, הדברים כבר נשמעו ממש פסימיים יותר. טרכטנברג למעשה רמז על כך שלא יהיה שום קיצוץ בתקציב הביטחון.
טרכטנברג: "עוד נקודה אחת, יש בצד השימושים כבר אנחנו יודעים שיהיה עוד מצד הבטחון, ואייל אם תרצה להגיד משהו על הדברים האלה, תגיד".

הפרוטוקולים של טרכטנברג נחשפים | חלק ב' – מיסוי

1. פרק ראשון ובו יסופר כיצד טרכטנברג מגלה שראש הממשלה הסכים מבעוד מועד לעצירת הפחתת המסים ואפילו להעלאתם
כאמור, כל חברי הוועדה הסכימו ללא קושי שמוכרחים לעצור את רפורמת הפחתת המסים של ראש הממשלה בנימין נתניהו. יו"ר הוועדה פרופ' מנואל טרכטנברג אף חזר יותר מפעם אחת על כך שהמחאה והוועדה שהוקמה בעקבותיה פתחו חלון הזדמנויות נדיר לעצור את הפחתת המסים, דבר שכל הכוחות הכלכליים בישראל ובעולם לא הצליחו לעשות קודם לכן.
למעשה, והעובדה הזו נחשפת כאן לראשונה הודות לחשיפת הפרוטוקולים, נדמה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו נתן מראש את הסכמתו לעצירת רפורמת הפחתת מס ההכנסה ומס החברות, ואפילו להעלאת המסים הללו, עוד לפני שהוועדה החלה את דיוניה. הנה הדברים שאמר פרופ' טרכטנברג כבר בדיון הראשון של הוועדה, ב-9 באוגוסט 2011, בתגובה לדברים של המשנה לנגיד בנק ישראל קרנית פלוג.
קרנית פלוג: "אם אנחנו מסתכלים קדימה, מנתחים את תוואי של המסים על פי ההחלטה של הפחתת המס, ומסתכלים בהנחות סבירות על הצמיחה העתידית, ולוקחים את הכלל של הגידול בהוצאה כפי שכרגע נמצא בחוק, בעצם הכל לא נסגר (הכוונה שהגירעון היה גדול מהיעד – ש"א).
כלומר, גם אם אנחנו נבטל מחר את הפחתת המס הישיר, עדיין כדי לעמוד בתוואי של ירידת הגרעון, ולהוריד את החוב, וזה בהחלט יעד מקרו כלכלי מאד חשוב, לא מספיק לבטל את הפחתת המסים, אנחנו נצטרך להעלות את המסים".
מנואל טרכטנברג: לזה גם ראש הממשלה כבר הסכים. אני התחלתי לדבר על זה והוא אמר שידוע לו על כל העסק. ידוע".
פלוג: "אולי אם תהיה הפחתת המסים, מנואל, אולי הוא הסכים להפחתת המסים, אבל לפי החישוב שלי, יהיה צריך להעלות את נטל המס".
מיכל עבאדי: "זה לא רק החישוב שלך. זה לא מסתדר הדבר הזה".
עמנואל טרכטנברג: ראש הממשלה הסכים, אני רוצה להגיד את זה בצורה מפורשת, ולא נתעכב על זה. ראש הממשלה הסכים להעלות את מס החברות, לא רק לבטל את הירידה, אלא להקפיא אלא להעלות בחזרה, הסכים מפורשות".

2. פרק שני ובו יסופר כיצד טרכטנברג רצה שמס החברות יעלה מ-25% ל-27%, כיצד אבי שמחון אמר שזו סטירת לחי לפוליטיקאים, וטרכטנברג השיב שאחרת יהיה כאן אסון
משכל חברי הוועדה החליטו כי יש לעצור את רפורמת הפחתת המסים, נותר רק להחליט איזה מסים צריך להעלות, באיזה שיעור, ומה בדיוק לעשות עם המסים העקיפים, אלה שמוטלים על הצריכה ושוחקים את מעמד הביניים והשכבות הנמוכות.
אחד מהדיונים הסוערים נערכו בסוגיית מס החברות, ב-18 בספטמבר 2011, בישיבתה השביעית של הוועדה. הוועדה החליטה להמליץ לבסוף לבטל את הפחתת מס החברות, שתוכנן לרדת לשיעור של 24% בתחילת 2012, כלומר להעמידו על 25% ואף לשקול להעלותו בהמשך ל-26%. הפרוטוקולים חושפים כי יו"ר הוועדה טרכטנברג היה נחרץ עוד יותר בעניין הזה, אם כי דעתו לא נתקבלה בסופו של דבר.
מנואל טרכטנברג: "לגבי העלאת מס החברות, אני מופתע ששמתם את ה-25%, אני רוצה להגיד לכם שדעתי כבר ידועה ואני חוזר עליה, 25% זה לא מספיק, זה לא מספיק כבר עכשיו, רק שתדעו, זה לא מאוזן כרגע, ולו רק מכיוון שיש בצד השימושים מרכיב שבא מצד תקציב הבטחון, שמכביד, וכרגע זה לא מאוזן. אז לו רק בגלל זה, אנחנו נצטרך עוד מקורות, ואני סבור שמס חברות צריך לגדול לפחות עד ל-26% כלומר, בעוד נקודת אחוז אם לא שתיים (הכוונה ל-275 – ש"א)…
לא צריך לשכוח לא רק לאן היינו אמורים להגיע (להפחתת מס החברות ח-18% בשנת 2016 – ש"א), אלא מאיפה אנחנו באים. אנחנו באים ממס של 36% זה ירד ל-24%. הממוצע של ה-OECD זה 25.5%. אני רוצה להגיד לכם משהו, בהינתן מה שאנחנו יודעים שהולך לקרות, מבחינת הגירעון של מדינת ישראל, מותר לי להיות חצי אחוז מעל הממוצע של ה-OECD. למה אני רוצה להיות חצי אחוז מעל ולא חצי אחוז מתחת? כי מצבנו לא טוב החל מ-2013 ביודעין. מס החברות לא תוכל לשנות משנה לשנה. אוי לנו אם נשנה משנה לשנה. ואז אני יודע מה שהולך להיות. מה שהולך להיות, זה שהדילמה שלנו תהיה עוד פעם להעלות את מע"מ, ואני לא רוצה להיות שם.
אייל גבאי: לאן זז הממוצע של הOECD?
יוג'ין קנדל: הוא יעלה, תאמין לי שהוא יעלה. הוא יעלה, הם יצטרכו לפתוח את הגרעונות שלהם.
אייל גבאי: מנו, הרי בסוף אתם תעלו את זה. אני אומר לך, שמה שיקרה פה, זה שאתם תשימו המלצה ל-26%-27%, זה לא משנה. מרגע שאתה אמרת אני לא עוצר, אני עולה, הכנסת תשלים את המהלך. תגיד לי איזה מספר אתה רוצה, אני מבטיח לך שהכנסת תעלה אותו, המספר לא באמת משנה.
מנואל טרכטנברג: תרשה לי שנייה, אייל. הדיון הזה כבודו במקומו מונח, אבל הוא תקף כמעט לגבי כל דבר שאנחנו לא נציע. אני לא אעשה שקר בנפשי. אני אומר את זה, אני לא אסטה לא ימינה ולא שמאלה, על מה שאני חושב שזה נכון, ואח"כ אני צריך להתמודד עם זה אל מול הלחצים. אני לא יכול, אתה יודע, שיהיה מאבק לרעתי מבחינה פיסקאלית ולהגיד כאן זה נעצר, אתם תסתדרו עם הגרעון החל מ-2013 ואילך. לא יכול להגיד את זה. אני חושב, גם אם נסתכל על השימושים, אנחנו פה בצרה, הרי לא חשוב אם תעשה מס יסף (הכוונה מס על העשירים – ש"א), או עוד מדרגה, זה לא יעלה הרבה כסף… אנחנו הולכים קדימה, לא נכנסים לכלים לטפל בגרעון, אבל אנחנו גם לא רוצים להתעלם, אם אנחנו כיום עולים רק ל-25%, לא תוכל לגעת בזה בעתיד, וטוב שלא תוכל לגעת בזה. אבל אז אנחנו נמצא את עצמנו במקומות שאנחנו לא רוצים להיות שם.
אז אני אומר, לגבי מישהו דיבר על סטירת לחי וכו', צר לי לאכזב אתכם, כל השיחה שהתרחשה כאן, התרחשה גם ביני לבין דברים אחרים (הכוונה, כנראה, לשיחה עם ראש הממשלה – ש"א). ואף אחד לא הגיש תביעת נגד. הכל לגיטימי, הכל על השולחן, יש כאלה שיאהבו את זה פחות ויש כאלה שיאהבו את זה יותר. אנחנו עם האמת המקצועית צריכים ללכת לדעתי, עד הסוף".
אגב, כשטרכטנברג אומר שמישהו דיבר על סטירת לחי, הוא מתייחס לאמירה שהשמיע כמה דקות קודם לכן יועצו הכלכלי של שר האוצר ואיש הליכוד אבי שמחון. הנה:
שמחון: "עוד דבר שהוא אולי לא מתאים לי לומר אתוו ככלכלן, אבל אני בכל זאת אגיד אותו, כשאנחנו עושים דברים, אנחנו לא יכולים לבוא ולתת סטירת לחי לקובעי המדיניות. אם קובעי המדיניות חשבו שמס חברות צריך לרדת ל-18%, אנחנו נבוא ונגיד: לא, 32% או 35%, רבותי, יש פה משהו שלי נראה לא נכון. אז 25% אפשר לחיות עם זה, זה פחות או יותר ההקפאה של המתווה ואולי הוספנו עוד אחוז בדרך. אבל ברגע שאם מתחילים להתפרע ולעלות, אתם נותנים סטירת לחי לאלה שרצו שהמס ירד ל-18%".

3. פרק שלישי ובו יסופר מדוע הרעיון לצמצם את הטבות המס לחברות הגדולות קיבל תשובה אף פעם לא קיבל צ'אנס אמיתי בדיוני ועדת טרכטנברג
שלומי פריזט, הכלכלן הראשי של רשות ההגבלים העסקיים, הציע לאורך כל הדיונים לשנות את החוק לעידוד השקעות הון כך שהטבות המס שהחברות הגדולות בישראל מקבלות – בהן טבע, אינטל ישראל, וצ'ק פוינט – יהיו קצת יותר קטנות. זאת בעיקר משום שהשינוי שנעשה ב-2010 בחוק לעידוד השקעות הון – שקבע שיעורי מס נמוכים מאוד לחברות גדולות במיוחד שמייצאות רבע מהתוצרת שלהן לחו"ל – לא הביא בחשבון שהפחתת מס החברות תיעצר. במלים אחרות, בעת שינוי החוק הטבת המס הייתה שווה כך וכך מיליארדים, אבל הואיל ורק לאחר שינוי החוק החליטה ועדת טרכטנברג לעצור את הפחתת מס החברות, הרי שבפועל הטבת המס לחברות הגדולות פתאום שווה הרבה יותר כסף.
שלומי פריזט: "מנואל, מה לגבי, בזמנו דיברנו על , דיברתי לגבי חוק עידוד השקעות הון ותוואי החצי מס חברות למי שמייצא 25%. לא שמעתי שום דבר במצגת של המסים על זה. אני חושב שיש לפחות מה לחשוב על זה. זה לא מצא חן בעיניך.
רפי מלניק: "חשבנו על זה וזה ירד".
[…]
אייל גבאי: אני לא מבין את הדיון. אם אנחנו עסוקים בלחפש מקורות, בואו נתחיל לנבור לחפש מקורות. אני מבין, לא אגיד את הלחץ, אבל את הרצון של כולם לעשות, להוציא מתחת ידינו דבר מתוקן שיתקבל בציבור, במיוחד באותו ציבור שמחה. אבל מצד שני, לא בכל מחיר. צריך לעשות מה נכון. שלומי העלה נקודה נכונה. לפני שהולכים למס חברות באופן מקיף, בואו נשאל את עצמנו כל אותם מקורות שפטורים ממס חברות, חברות היי טק, חברות בפריפריה, עידוד השקעות הון, בואו נסתכל שם. למה על זה אנחנו לא מסתכלים, כי זה נראה פחות יפה? כי יותר קל להעלות את מס החברות?"
[…]
יוג'ין קנדל: "לגבי חוק עידוד השקעות הון, הסיבה שאנחנו דנו בו, והחלטנו לא לגעת בו משתי סיבות פשוטות. אחת, ישבה עכשיו וועדה וסיימה את עבודתה (כוונה לוועדה של רשות המסים שבחנה את הנושא במשך 10 חודשים שבסופם הובא לכנסת השינוי בחוק לעידוד השקעות הון שאושר ב-2010 – ש"א), ואנחנו לא חושבים שמיד אחרי סיום עבודת הוועדה וקבלת החוק, אנחנו צריכים לשנות את זה, ודבר שני, שהכסף החדש, אפילו אם נעשה משהו, יגיע ל-2014 וצפונה. כי כל החברות שיושבות היום הן בהסכמים ישנים עד 2014. לכן זה לא רלוונטי ל-2012 ממילא".
וכך, פחות או יותר, הסתיים הדיון בנושא הזה. שנה וחצי לאחר מכן החל להיחשף היקף הטבות המס האדירות שישראל מעניקה לחברות הללו.

4. פרק רביעי ובו יסופר מדוע התנגדו חברי הוועדה להטלת מס ירושה/עיזבון, וכיצד לא החליטו מה הדרך הנכונה להילחם בשכר הבכירים המופרז
נושא אחר שזכה לדיונים סוערים בוועדת טרכטנברג היה הרצון, או הצורך, להטיל מס כלשהו גם על העשירים, בשביל שהצדק ייראה ולא רק יעשה. וזאת למרות שלאורך כל הדיונים כל הזמן ציינו חברי הוועדה כי הטלת מס העשירים לא תביא כסף רב לקופת המדינה – רק כ-200 מיליון שקל בשנה.
הוועדה שקלה כמה פתרונות בהקשר הזה, עד שלבסוף בחרה במס יסף – מס בשיעור של 2% על כל ההכנסות שכל כל מי שמכניס לכיס יותר מ-1.2 מיליון שקל בשנה. אגב, ברבות הימים הממשלה אמנם קיבלה את ההמלצה הזו אולם אישורה טורפד בכנסת בדקה ה-90, עד שלבסוף – רק לקראת סוף 2012 – אושר סופית בכנסת בצל התנפחות הגירעון.
אחת החלופות שעמדו על הפרק הייתה הטלת מס עזבון – כלומר מס על ירושה, בניסיון להקטין את הצטברות העושר מדור לדור – אלא שעד מהרה היא ירדה מהשולחן, בעיקר מנימוקים טכניים של קושי ביישום לעומת העלות של היישום.
טרטכטנברג: "לגבי מס ירושה, מס ירושה אני חושב שהוא לא צריך להיות על סדר היום כאן. רבותי, זהו מס לא צודק, והוא לא צודק עם מה שיקרה בפועל, אנחנו יודעים בדיוק, מתוך הנסיון, מה שהולך לקרות בפועל, שמי שהנכסים שלהם, ההכנסות שלהם הן באמת בעשירון העליון לא ישלמו פרוטה, ואולי מי שישלם זה מי שיש להם דירה וחצי, שהצליחו בעמל רב לקנות עוד דירה אולי בשביל הילדים ולא העבירו בזמן, אבל אין להם מספיק כדי לשכור את עורכי הדין הכי ממולחים שיש בסיטי כדי שיעשו להם את הפתרון. וזה מה שהולך להיות".
[…]
רפי מלניק: מס עזבון הוא מס בעייתי. אנחנו יודעים שהוא מס בעייתי. זה מס שצריך להתמודד אתו עם מתנות, עם סוגיות למיניהן. אני הייתי בעדו. הייתי במיעוט אבל הייתי בעדו. לכן החלופה היא כמובן , אני לא הייתי קורא לזה מס יסף. מס יסף זה שם לא טוב, הייתי קורא לזה מס בכירים. מס בכירים אני חושב שהוא שם טוב, הוא נותן מענה בדיוק לחלק מהסוגיות, אתה בכיר, אז טוב לך. טוב לך לשלם את המס הזה כי אתה שייך לאוכלוסיה הנשגבת הזו של הבכירים.
[…]
יוג'ין קנדל: דרך אגב, כשכולם מדברים על שכר בכירים, זה לא שכר. כל הסכומים שאתם רואים, הסכומים הגדולים, זה בכלל מימוש של אופציות. זה בכלל לא קשור, ואפילו אם אתה תטיל על זה על מס שכירים, זה עדיין צריך להיפתר באותו צוות במיסוי של אופציות".
מנואל טרכטנברג: "מס יסף היה פותר את זה".
יוג'ין קנדל: "מס יסף היה מוסיף לך עוד 2%".
יהודה נסרדישי: "הוא ממסה את זה ב-2%".
יוג'ין קנדל: "אבל הוא לא פותר את זה".
הסוגייה שקנדל מדבר עליה היא העובדה המדהימה שהמנהלים הבכירים במשק לא משלמים מס הכנסה בשיעור של 48% על המיליונים שהם מקבלים בחבילות אופציות מפנקות מהחברות שבהן הם עובדים, אלא משלמים עליהם מס רווחי הון של 25% בלבד, למרות שמדובר בחלק אינטגרלי מהשכר. זה מה שמנהל רשות המסים דאז אמר על העניין הזה שני דיונים קודם לכן:
יהודה נסרדישי: "מה זה אופציה? סלח לי רגע, תן לי להסביר לך, בשביל מה נותנים אופציה למנהל או לעובד? זה עבור שכר העבודה שלו. אני חושב שזה שכר עבודה טהור ואסור שישלם מס על זה 25% , שישלם 48% ואת המסלול ההוני, לפי עניות דעתי, אני כבר אומר את זה שנה שנתיים, צריך למחוק אותו".
באותו דיון, אגב, אמר נסרדישי כי הוא מתנגד להשתמש במיסוי בשביל להילחם בשכר הבכירים. נסרדישי: "רבותי זו טעות חמורה מאד ללכת ולהכות במס נוסף על שכר הבכירים. אם בסופו של דבר בחברות ציבוריות במי אנחנו פוגעים? בתשואה על המניה. מי מחזיק את המניות? הציבור מחזיק את המניות. קופות הגמל מחזיקות את המניות. אנחנו מורידים להם בתשואה בדבר הזה. צריך רגולציה חזקה, צריך לתת כוח לדח"צים, ולדאוג שהדח"צ בישיבה לא ייכנס ברעיון של בעל השליטה ומסלקים אותו, יש כלים אחרים לרגולציה נוספת לטפל בזה. דעתי היתה ונשארה, שאסור לפגוע דווקא באוכלוסיה מסוימת שהם עובדים והם מקבלים שכר בחברות האלה, במדרגה נוספת. אם כך, צריך להחיל אותם על כולם. אני מכיר מספר אנשים שמרוויחים רק 50-60 מליון בשנה, אז בואו נלך וניצור להם מדרגה חדשה".
בסופו של דבר החליטה הוועדה כי הנושא יידון במסגרת וועדה אחרת של רשות המסים, שתטפל בנושא יחד עם נושא חברות הארנק – תופעת הפיכה של שכירים לחברות רק משיקולי מס.
יוג'ין קנדל: "זאת אומרת, יש קונצנזוס בוועדה להמליץ על, עוד פעם, על הקמת צוות, על וועדה בראשות ראשות המיסים, אבל יותר, קצת יותר רחב פה כי זה באמת נושא שהוא מאוד חשוב, זאת אומרת זה ממש חוק חברות, יש פה השלכות. זה אנחנו גם, מבחינתנו, גם נשמח כמובן שגם משרד האוצר צריך להיות בזה, ואנחנו חושבים שכל מיני נושאים כמו מיסוי אופציות, כמו חברות ארנק ואולי נושאים נוספים שלמשל היועץ המשפטי לממשלה רצה להעלות בקשר לאיזשהם דרכים לצאת מהמס בכירים, צריכים להיות נידונות שם. בעצם הרעיון הוא איך אנחנו מבטיחים שבעלי הכנסות גבוהות, אמנם משלמים שיעורי מס סבירים, אבל משלמים אותם. ולא בגלל שיעורי מס לא סבירים בורחים לשיעורי מס מגוחכים".

5. פרק חמישי ובו יסופר כיצד במקום להילחם עם ההסתדרות על הפטור ממס בקרנות ההשתלמות הציע יוג'ין קנדל רעיון מהפכני איך להשתמש בקרנות ההשתלמות להגדלת הנטו, על ידי מתן הלוואות
אחד הרעיונות המקוריים שהועלו במסגרת דיוני הוועדה, אולם לא זכו לקונצזוס בקרב חבריה ולכן לא נכללו בהמלצות הסופית של הוועדה הוא רעיון מקורי אותו הוביל יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה פרופ' יוג'ין קנדל. הרעיון היה זה: להשתמש בתרגיל יצירתי בקרנות ההשתלמות בשביל להגדיל בבת אחת את הנטו של העובדים ב-10%.
קנדל סיפר בדיון של הוועדה ב-6 בספטמבר שהוועדה הייתה מעוניינת להמליץ על ביטול הפטור ממס בקרנות ההשתלמות, אולם היא מבינה שהדבר אינו ישים מבחינה פוליטית. תחת זאת, קנדל הציע פתרון אחר באמצעות קרנות ההשתלמות. שתמכו בה גם אבי שמחון ומנכ"לית הביטוח הלאומי דאז אסתר דומיניסיני, אולם נפסלה בידי יתר חברי הוועדה.
קנדל: "בקרנות השתלמות, אחד הדברים שכבר אמרנו, אנחנו החלטנו שלפתוח חזית מול ההסתדרות ומול האיגודים המקצועיים זה לא בדיוק הדרך, לכן אנחנו לא ממליצים להוריד. יש פה נקודה אחת שהיא הצעה שיש לה עלויו אבל גם פלוסים.
נכון להיום, אנשים בגילאים צעירים עם ילדים קטנים הם נמצאים לא רק בבעיה כספית, אלא בבעיית נזילות. כי לחלק מהם, לחלק די גדול מהם, יש סבים וסבתות שתהיינה ירושות מהם, וזה רק פשוט נדחה בעקבות ההגדלה בתוחלת החיים, כל התהליך הזה נדחה יחסית לדור מלפני שלושים שנה.
אבל בתוך הזמן הזה, שהם מוציאים הרבה כסף על הילדים והמדינה לא כל כך עוזרת, המדינה גם אומרת להם: תראו, אם אתם תחסכו לשש שנים (בקרן השתלמות – ש"א), אנחנו ניתן לכם הטבות מס. זאת אומרת, לבן אדם שהוא במצב של קשיי נזילות, הוא לא ממש רוצה לחסוך באותו רגע, הוא דווקא רוצה להפך.
אבל אנשים לא לוקחים הלוואות כנגד קרן השתלמות, כי אתה לוקח הלוואה אם אתה רוצה איזושהי קניה גדולה של משהו. אבל הבעיה היא מדי חודש בחודשו. ולכן ישנה הצעה על השולחן שהיא לא מאד בקונצנזוס, אבל זה משהו שאני חושב שכדאי שהוועדה תשמע. מה שזה אומר, שבעצם כאילו אני מאפשר לבן אדם ללוות כנגד קרן השתלמות שלו, אבל ללוות את זה כתוספת בשכר החודשי. מה שאתה בעצם אומר, כמו שמעביד היום מחשב, נותן 7.5%, מוסיף את ה-2.5% של העובד, ואז מקבל הנחה במס, ומעביר את זה לקרן השתלמות, במקום להעביר את זה לקרן השתלמות, אם יש לאותו בן אדם ילדים בגילאים 0 עד 2, תעביר את זה לנטו של הבן אדם. זאת אומרת זו אותה הטבת מס, מבחינת המדינה, אין פה שום מתן הטבה נוספת, להפך, בגלל שאתה לא נותן את ההנחות במס על הריבית או על רווחי ההון בתוך קרן השתלמות, אז המדינה פה חוסכת כסף. הבן אדם בעצם מפסיד קצת. אבל זה מאפשר לבן אדם לצאת ממגבלת הנזילות".
מיכל עבאדי: "סליחה, אבל כשאתה מדבר על הפתרון הזה, צריך לראות מה קורה כשערך קרנות ההשתלמות יורד".
קנדל: "אתה לא מפקיד. אני מאפשר לך ללוות, במקום לחסוך, אני מאפשר לך ללוות כנגד קרן השתלמות".
קרנית פלוג: "זה לא להפקיד".
קנדל: "לא, אבל זה דה פקטו, אתה לא מפקיד, אתה מקבל את זה לנטו, אבל זה כאילו אתה הפקדת ולווית. לא צובר, אבל זה אותו הדבר. לא לא, אתה לא צובר כלום, אתה מקבל אה כסף לנטו".
פלוג: "יוג'ין, אתה מקבל גם את הטבת המס?"
קנדל: "כן כן, אתה מקבל בדיוק אותו דבר מה שהיית מקבל מהמדינה".
עבאדי: "אז אתה צריך לנצל את המכשיר הזה, גם אם אתה לא צריך לחסוך, אתה תשים אותו בבנק ויהיה לך בסיס ביד במקום קרן השתלמות פעם בשש שנים".
רפי מלניק: "בדיוק, לבעלי קרן השתלמות שזה רק שליש מהשכירים".
קנדל: "לא, לא כולם יהיו בעלי קרן השתלמות, כי זה רק לאנשים עם ילדים קטנים ומה שהדבר הזה הוא כלי שמאפשר לצאת ממגבלת התקציב, כי מגבלת התקציב שלנו למקורות ושימושים היא מאד צמודה, ואין שום כלי, בכל הארסנל שלנו, שיכול להעלות את הנטו של בן אדם ב-10%. שום דבר שאנחנו לא עושים הוא לא כזה".
יהודה נסרדישי: "תרשה לי רק הערה פה. החשש שלי שפשוט התוצאה פה שחלק מההכנסה בעבודה שלו, אני נותן עליה פטור ממס. זו התוצאה".
עבאדי: "בדיוק. נכון".
קנדל: "זה תלוי אגיד אתה מציג את זה".
לבסוף, כאמור, בשל התנגדויות חברי הוועדה, ובעיקר זו של מנהל רשות המסים דאז יהודה נסרדישי, ההמלצה לא התקבלה. בימים אלה מציעה חברת הפניקס קרן השתלמות שמעניקה הלוואה מתמשכת לעובדים לצורך הגדלת הנטו.